Zásady ochrany osobních údajů

Relax a Péče je vážně zavázán k ochraně osobních a soukromých informací všech našich zákazníků a uživatelů naší webové stránky. Považujeme zachování důvěrnosti osobních údajů za základní aspekt zodpovědného podnikání a proto se striktně řídíme právními normami o ochraně osobních údajů včetně obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Tento dokument obsahuje důležité informace týkající se zpracování, ukládání a ochrany vašich osobních údajů. Zavazujeme se, že informace, které nám poskytnete, budou využívány pouze v souladu s těmito zásadami a nebudou předávány třetím stranám bez vašeho explicitního souhlasu.

Shromažďujeme a zpracováváme osobní údaje za účelem zlepšování kvality našich služeb, personalizace obsahu a nabídky produktů, a to na základě vašich preferencí. Mezi tyto údaje mohou patřit vaše jméno, e-mailová adresa, telefonní číslo, a další informace, které dobrovolně poskytujete při registraci na našem webu, objednávce produktů nebo při komunikaci s naší zákaznickou podporou. Zároveň upozorňujeme, že při návštěvě našeho webu mohou být shromažďovány anonymní údaje o vašem chování na webu prostřednictvím cookies, které používáme k zajištění lepšího uživatelského zážitku.

Ochrana a zabezpečení osobních údajů

Jsme si vědomi důležitosti ochrany vašich osobních údajů a vynakládáme veškeré možné úsilí, aby vaše údaje byly chráněny před neoprávněným přístupem, změnou, zničením nebo jiným zneužitím. Aplikujeme moderní technická a organizační opatření v souladu s aktuálními bezpečnostními standardy. Vaše údaje jsou ukládány na zabezpečených serverech a jsou přístupné a použitelné pouze pro zaměstnance a spolupracovníky, kteří se zavázali k dodržování našich zásad ochrany soukromí a kteří potřebují tyto informace k výkonu své práce.

V případě jakýchkoliv dotazů nebo požadavků týkajících se ochrany vašich osobních údajů, neváhejte kontaktovat majitele webu [email protected]. Máte právo požadovat přístup k vašim osobním údajům, jejich opravu, výmaz nebo omezení zpracování. Dále máte právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů a právo na přenositelnost údajů. V případě, že máte pocit, že vaše práva byla porušena, můžete podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.